Kamera sistemleri kullanım alanları ve faydaları:
Kurumlar, kuruluşlar ya da şahıslar karşılaşabilecekleri iç ya da dış tehditlere karşı, günümüzde en yaygın kullanılan kamera sistemleri, alarm sistemleri ve yangın ihbar sistemlerini tercih etmektedirler. Kamera sistemleri kullanım alanlarına göre çok ciddi kazanımlar sağlayan, maddi ve manevi zararları minimize eden, meydana gelen kazaların ya da olayların sebeplerinin belirlenmesini sağlayan son derece etkili elektronik güvenlik sistemleridir. Kamera sistemleri seneler boyunca güvenlik sektöründe önemli bir rol oynamıştır. Bu sistemler güvenlik personeli tarafından izlenen bu işe ayrılmış bir monitöre sinyaller gönderen kabloyla bağlı güvenlik kameralarından oluşmuştur. Yeni teknolojilerin uygulamaya konulmasıyla birlikte kamera kayıt sistemleri için yeni tasarım kavramları ve uyum imkanları doğmuştur. Son 10 yıl içinde mikroişlemciler, CCD kameraları, görüntülü sinyal iletim yöntemleri ve çoklayıcı (matris) seçicilerdeki gelişmeler eski, geleneksel sistemlerin sınırlılıklarını ortadan kaldırmıştır. Günümüzde, eskiye göre kabloyla ulaşılamayacak kadar çok uzak alanları izlemek, görüntüyü, hareket görünen bir alana çevirmek ve 16 kameradan tek bir görüntü kayıt cihazına kayıt yapmak mümkün olmaktadır. Yeni uygulamaya konulan ürün ve cihazlar, müşterilerin de bir görüntü yönetim sisteminin uygulanmasından doğabilecek sorumlulukları anlamış olmalarını gerekli kılmaktadır. Kuruluş, kapalı devre televizyon sistemi ile bağlantılı olan işletim parametrelerinin yönetsel kontrollerin ayarlanmasından sorumlu olacak bir kişi bir sistem yöneticisi – tayin edebilir. Sistem yöneticisinin, kuruluşun güvenlik ve korunma amaçlarına yardımcı olacak CCTV politikalarının ve iç kurallarının geliştirilmesinde yönetici ekiple birlikte çalışması gerekmektedir. Bir Kamera sistemi kurmayı planlayan kuruluşlar çalışanlarına bunun amaçları hakkında eğitim sağlamalıdır. Yönetim, şirketin, şirkete ait varlıları koruma, çalışanları koruma ve güvenli bir iş ortamı sağlama arzusunu açıklamalıdır. Çalışanlar yararlarını anladıkları zaman CCTV Kamera sistemlerini kabul edeceklerdir.
Kamera sistemleri ve teknolojik gelişmeler:
Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile kamera sistemleri için kullanılan güvenlik kameralarında, yüksek çözünürlüklü, kullanılacağı alana göre hareketli, otomatik tur yapabilen, otomatik zoom ve focus yapabilen, hatta hareketi takip eden kameralar çok sayıda seçenek ile ülkemizde yaygın ve ciddi bir tüketici kitlesine sahiptir. Gittikçe yaygınlaşan kamera sistemleri özel kişilerin konutlarını ya da iş yerlerini, apartman ve site girişlerini ortak kullanım alanlarını, çocuk parklarını, otoparkları site ve apartmanların giriş çıkış noktalarını güvence ve kayıt altına almaktadır. Kapalı devre kontrol sistemleri artık gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmiştir Dünyada güvenliğin önemi sürekli artması elektronik güvenlik sistemleri sektörünün gelişmesine yön vermiştir. Kamera güvenlik sistemleri teknolojisindeki gelişmeler sonucunda kamera kayıt cihazları ile gözetim, günümüzde mevcut olan en değerli koruma, güvenlik ve yönetim aracı halini almıştır. Mağazalar hırsızları ve dürüst olmayan çalışanları izlemek, asılsız kaza iddialarına karşı delil toplamak ve birbirinden yüzlerce kilometre uzaklıkta olabilen mağazalarda sergilenen malları gözetim altında tutmak için kamera sistemlerinden yararlanmaktadır. İmalatçılar, hükümetler, hastaneler ve üniversiteler ziyaretçilerin ve çalışanların kimliğini tespit etmek, tehlikeli çalışma bölgelerini izlemek, hırsızlığa karşı korunmak, bina ve park alanlarında güvenliği sağlamak için kamera güvenlik sistemleri kullanmaktadırlar. Teknolojinin mümkün kıldığı ölçüde kamera güvenlik sistemleri için yeni kullanım imkanlarıda doğmaktadır. Korunma ve güvenlik alanındaki faydaları dikkate değerdir.
Kamera sistemleri olay belirlemede etkin kullanılmaktadır:
Büyük işletmelerde kamera sistemleri personelin devam takibinde, oluşabilecek iş kazalarında sebep belirlemeye, zincir mağazalarda bütün şubelerin aynı anda takibine olanak sağlamaktadır. Uzun bir süredir, okullarda ana okullarında, hastanelerde, resmi kuruluşlarda aktif olarak kamera sistemi kullanılmaktadır. Depolanmış kamera görüntüleri çoğu zaman polise delil olarak sunulmuş ve yaşam alanlarımızı iş sahalarımızı hatta çocuklarımızın ve sevdiklerimizin yaşam alanlarını daha güvenli bir hale getirmiştir. Ancak, şunu da akılda tutmak gerekir ki kamera güvenlik sistemleri tek başlarına bir koruma sağlamazlar. Sistemi kullanan kişiler, sistemin kapasitesi hakkında bilgi sahibi, kullanımda vasıflı olmalı ve kamera sistemine yakalanan görüntü ve olaylara derhal tepki verebilmelidir. Tüm kamera güvenlik sistemlerinde olduğu gibi ürün seçimi kullanıcıların isteklerine göre belirlenmektedir. Sistemi kurmakla yükümlü güvenlik firması ürünler satın alınmadan ve kurulum yapılmadan önce kameraların amaçlarını ve kamera sistemlerinin tesis edileceği ortamları analiz etmelidir. Kullanıcılar ise neyi hedeflediklerini bilmelidirler. Kamera sistemleri hızla gelişmeye devam ediyor Kamera kayıt cihazları, teknolojinin ilerlemesi ile kullanım alanına göre birçok özelliğe sahiptir. Çeşitli kombinasyonlarda kayıt yapma ve belirleme, ciddi boyutlarda kayıt depolama, çok kullanışlı ve anlaşılır arayüz, yardımcı yazılımlarla cep telefonlarından ve kişiye özel kurgulanmış PC programlarıyla tam anlamıyla kullanıcıya hizmet vermektedirler. Çin’de ki elektronik piyasasındaki ciddi teknolojik gelişmeler ve iş gücü, markalı ve pahalı cihazlara birçok alternatif getirmiştir.
Bugün birçok bütçeye uygun hazır paket kamera sistemleri ve OEM ürünlerle tüketici ile buluşmaktadır. Bu sistemler, kullanım alanlarına montajı ve teknik desteği ile hizmet sunan birçok güvenlik firması için iş alanı yaratmıştır. Kamera sistemleri istihdamda önemli bir alan oluşturmakta ve hızla ilerlemektedir. İleri ki senelerde, kamera sistemi piyasasında ki, yasal düzenlemelerle ve yetkilendirmelerle uygulama alanlarında hizmet kalitesinin ve ürün kalitesinin artması beklenmektedir. Güvenlik sistemlerinde, genellikle gece görüşlü sabit lensli kameralar tercih edilir. Bunun nedeni diğer kamera sisteminden gelen görüntülerin kaydedilmesi için kayıt cihazları kullanılır. Teknolojik gelişmeler sayesinde görüntüleri sabit diske dijital biçimde kaydetmek de artık mümkün olmuştur. Kayıt ortamı olarak video kaset yerine, bilgisayarlarda kullanılan sabit disklere kayıt gelecek için çok şey vaat etmekle birlikte halen kamera kayıt cihazı en yaygın olarak kullanılan kaydetme yöntemidir. Saniyede 1 kareden 50 kareye kadar kayıt seçeneği bulunan ürünün sabit diskleri gelişen bilgisayar teknolojisi paralelinde büyütülmektedir. Böylelikle küçük bir ek yatırımla cihazın kayıt süresi artırılabilmektedir. Bir adetten 8 adede kadar sabit disk takılabilen modelleri bulunmaktadır. Kayıt süresi, seçilen kayıt türüne bağlı olarak değişmektedir. Güvenlik sektöründe kullanılan kameralarda CMOS kamera düzenlerine benzemeyen ve yakın geçmişte geliştirilen CCD ler kullanılmaktadır. Bugün, hemen hemen her güvenlik kamerasında görüntü yakalama için CCD kameralar kullanılmaktadır. Bu kameralar “görüntüleyici” mercekler tarafından yakalanan ışığı bir resime dönüştürür. CCD kameralar daha yüksek kontrast’a ve daha iyi çözünürlüğe sahip resimler oluşturarak görüntü oluşturulmasını güçlendirir ve geliştirirler. CCD kameralar daha hafif, daha küçük, daha hassas ve çok daha dayanıklıdır. Ayrıca, CMOS kameralardan daha canlı renkler üretirler. İster CCD ister CMOS olsun, kamera performansı büyük ölçüde alandan yansıtılan ışığa ve kameranın görüntüleyicisine bağlıdır. Yansıtılan ışık miktarı görüntüleyicideki duyarlı maddeyi harekete geçirecek düzeyde yeterli olmalı ve belirli bir kamera satın alınmadan ve montajı yapılmadan önce bu bilinmelidir. Mevcut ışık düzeyinin önemli ölçüde değişiklikler gösterdiği yerlerde otomatik iris kontrolüne haiz kameralar görüntü kalitesinin artırılmasına yardımcı olur. Otomatik iris kontrolü kameraların merceklerden geçen ışık miktarına göre irislerin otomatik olarak açılmasını ya da kapanmasını sağlar. Örneğin, parlak, güneşli bir günde otomatik irisli bir kamera, kamera görüntüleyiciye fazla ışık gelmesini önlemek için irisi kısacaktır. Gece ise kamera daha fazla ışık gelmesini sağlamak için irisi açacaktır. Otomatik iris kontrolü bulunan kameralar yapay ışıklandırma uygulanan iç mekânlar gibi küçük ışık değişikliklerinin olduğu yerlerde tatbik edilmelidir. CCD’lerde her bir resim pixeli için bir yarı iletken elaman vardır. Eskiden bir güvenlik kamerası, görüntüyü kamera düzeninin hedefine odaklayan bir objektif ve kamera tüpü veya CCD ile taramayı sağlayan elektronik devre ve oluşturulan görüntü işaretini güçlendiren bir güçlendiriciden oluşmaktaydı. CCD’ler 1970 yılında kamera tüplerine alternatif olmak üzere geliştirilmiş ve bu görüntüleme elamanlarını kullanan kameraların yapımı üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. 1977 yılında ilk CCD kameralar amatör kullanıcılar için piyasaya sunulmuştur. CCD yarı iletken bir elemandır. Görüntü foto katot üzerine uygun optik düzenlerle düşürülür. CCD üzerinde bulunan foto katottan görüntünün ışık durumuna göre elektron üretilir. Işığa duyarlı elemanların her biri, üzerine düşen ışıkla orantılı olarak şarj olmakta ve çok kısa bir süre sonra her bir elemanda, elektriksel işarete dönüştürülen görüntü bilgisi bir hafızaya depolanarak görüntünün tümü oluşturulmaktadır. Tüplü kameraların tersine boyutları çok küçük olan CCD üzerinde bulunan eleman Sayısı 190 bin civarındadır. Tüplü kameraların boyut ve kullanım zorluğu da CCD kameralara bağımlılığı arttırmıştır. CCD lerin üç temel işlevi bulunur. Bunlar kamera sistemlerinde kullanılan sayısal kameralar analog kameralardan farklı olarak görüntü işleme gücüne sahiptirler. Bu özellik sadece görüntüyü elde edip, dönüştürmek için değil, sayısal olarak yönetip, network ortamında iletmek amacı ile sıkıştırmak için de kullanılır. Görüntü kalitesi oldukça değişebilir, optik ve görüntü sensörünün seçimine, mevcut işleme gücüne, görüntü işlemcisi içinde yer alan algoritmanın karmaşıklığına ve seviyesine bağlıdır.